Personvern

Stella IT innhenter ikke personopplysninger, eller lagrer disse, til bruk i kommersiell virksomhet, men det hender kunder gir oss personopplysninger uoppfordret.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Slik behandler vi personopplysninger

Alle personlige opplysninger du gir oss blir umiddelbart slettet.
Behandlingen av personopplysninger er underlagt gjeldende personopplysningslov. Vi har i samsvar med regelverket utarbeidet interne rutiner for behandling av personopplysninger. Her er krav til informasjonssikkerhet og intern kontroll ivaretatt.

Personopplysningsloven finner du på lovdata.no.

Mer om hvordan vi behandler personvernet ditt

  • Personopplysninger du gir oss blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet.
  • Opplysningene blir bare lagret så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne utføre den aktuelle tjenesten. Deretter blir den slettet.
  • Behandlere av personopplysninger i Stella IT AS har underskrevet taushetserklæringer.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder i Stella IT AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine. Stella IT AS har dessuten et personvernombud som skal sørge for at kundenes rettigheter blir ivaretatt.

Rettighetene dine

  • Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg
  • Du har rett til å kreve at opplysningene om deg blir rettet eller slettet
  • Etter en ny EU-bestemmelse (forordning) om behandling av personopplysninger, artikkel 17 som trer i kraft 26. mai 2018, har du også rett til å be om begrensning av behandlingen av personopplysninger. Dette kan du for eksempel gjøre frem til opplysningene som bestrides er bekreftet som riktige. Du har også rett til å be om at personopplysningene blir lagret til du har fått avgjort et rettskrav.

Stille spørsmål eller klage

Dersom du har spørsmål eller vil klage på behandling av personopplysninger, kan du kontakte personvernombudet i Stella IT AS. Du har også rett til å klage over en behandling av personvernopplysninger til Datatilsynet.

Be om innsyn

Vil du ha innsyn i opplysningene som er lagret om deg må du sende dette skriftlig som post. Av hensyn til personvernet ditt får du svar på spørsmålet ditt til postadressen din.

Forespørselen sendes til:
Stella IT AS
Østensjøveien 36,
0667 Oslo

Kontakt oss

Bruk skjemaet for å ta kontakt med oss i dag!